Mahabharata to monumentalne dzieło liczące 100.000 wersetów i zarazem wielki klejnot starożytnej kultury Indii.
Prezentuje ona niedościgniony pod względem swojej konstrukcji element zarówno historyczny, jak i kompilacyjny.
Zapisana jest w starożytnym języku sanskrycie, nazywanym również językiem półbogów.
The Mahabharata is a monumental work containing 100 000 verses and also a jewel of ancient culture of India. With regard to its structure it represents an outstanding element of compilation as well as a historical one. It is written in the ancient language of Sanskrit which is also known as the language of the demigods.